Trường THPT Nguyễn Trãi

Phổ biến Pháp luật

Nghi dinh 112_2021_ND-CP_

19/01/2022 15:24:30

Hưởng ứng ' Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11'

11/10/2021 10:20:36 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt ...

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

14/09/2021 14:57:10 Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, ...

TÍCH CỰC THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TÌM HIỂU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

14/09/2021 09:22:15 Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt ...

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 4
  • Tổng truy cập: 648004
  • IP của bạn: 35.172.224.102

Học trực tuyến

Tiện ích