Trường THPT Nguyễn Trãi
Học sinh Đăng nhập
Trường THPT Nguyễn Trãi

Văn bản chỉ đạo

03/VBHN-BGDĐT

Đăng ngày: 23/02/2021 09:23:02 Lượt xem: 632
Ban hành về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

115/2020/NĐ-CP

Đăng ngày: 23/02/2021 09:15:46 Lượt xem: 545
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

65/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 09:19:16 Lượt xem: 524
Quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học năm học 2020 - 2021

29/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 08:45:32 Lượt xem: 492
Quyết định thành lập ban biên tập và quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Trãi.

2984/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 650
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1028/TTr-NV2

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 575
Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH

3227/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 753
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

752/KHCNMT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 549
Về việc đăng tin kết quả vòng sơ khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 19
  • Tổng truy cập: 1205372
  • IP của bạn: 44.192.15.251

Học trực tuyến

Tiện ích