Trường THPT Nguyễn Trãi
Học sinh Đăng nhập
Trường THPT Nguyễn Trãi

03/VBHN-BGDĐT

Đăng ngày: 23/02/2021 09:23:02 Lượt xem: 731
Ban hành về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

115/2020/NĐ-CP

Đăng ngày: 23/02/2021 09:15:46 Lượt xem: 613
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

65/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 09:19:16 Lượt xem: 582
Quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học năm học 2020 - 2021

29/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 08:45:32 Lượt xem: 566
Quyết định thành lập ban biên tập và quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Trãi.

2984/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 742
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1028/TTr-NV2

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 653
Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH

3227/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 805
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BM04-19/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 23/02/2024 13:53:42 Lượt xem: 128
Biểu mẫu kèm theo QĐ 19/QĐ-THPTNT

19/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 23/02/2024 13:51:51 Lượt xem: 132
Quyết định công bố Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

10/QĐ-THPTNT_Bieumau3

Đăng ngày: 22/02/2024 14:50:18 Lượt xem: 0
Biểu mẫu kèm theo QĐ số 10/QĐ-THPTNT

10/QĐ_Bieu_mau2

Đăng ngày: 22/02/2024 14:49:01 Lượt xem: 0
Biểu mẫu đính kèm QĐ 10/QĐ-THPTNT

10/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 22/02/2024 14:45:07 Lượt xem: 98
Quyết định công cố công khai dự toán ngân sách năm 2024

CK2-CSVC

Đăng ngày: 21/02/2024 16:03:06 Lượt xem: 119
Công khai về CSVC năm học 2023-2024

CK1-CLGD

Đăng ngày: 21/02/2024 15:59:36 Lượt xem: 113
Công khai về chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

21-KL/TW

Đăng ngày: 08/11/2022 08:26:02 Lượt xem: 393
Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2983/KH-UBND

Đăng ngày: 08/10/2022 07:53:42 Lượt xem: 446
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

1957/SGD ĐT- VP

Đăng ngày: 08/10/2022 07:51:00 Lượt xem: 373
Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao các chỉ số PAPI, PAR INDEX, PCI trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT)

111-NQ/CP

Đăng ngày: 03/10/2022 17:27:05 Lượt xem: 504
Nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022

16-NQ/TU

Đăng ngày: 09/09/2022 08:34:05 Lượt xem: 429
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI, về quy hoạch, xây dụng và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

25-HD/BCĐTW

Đăng ngày: 09/09/2022 08:29:03 Lượt xem: 345
Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

22/2022/QĐ-UBND

Đăng ngày: 23/08/2022 10:10:37 Lượt xem: 305
Căn cứ Công văn số 2329/CAT-PC07 ngày 15/8/2022 của Công an tỉnh Kon Tum về việc phối hợp triển khai Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết ...

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 9
  • Tổng truy cập: 1439069
  • IP của bạn: 3.236.142.143

Học trực tuyến

Tiện ích

Dịch vụ công