Trường THPT Nguyễn Trãi
Học sinh Đăng nhập
Trường THPT Nguyễn Trãi

Công khai

BM04-19/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 23/02/2024 13:53:42 Lượt xem: 128
Biểu mẫu kèm theo QĐ 19/QĐ-THPTNT

19/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 23/02/2024 13:51:51 Lượt xem: 132
Quyết định công bố Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

10/QĐ-THPTNT_Bieumau3

Đăng ngày: 22/02/2024 14:50:18 Lượt xem: 0
Biểu mẫu kèm theo QĐ số 10/QĐ-THPTNT

10/QĐ_Bieu_mau2

Đăng ngày: 22/02/2024 14:49:01 Lượt xem: 0
Biểu mẫu đính kèm QĐ 10/QĐ-THPTNT

10/QĐ-THPTNT

Đăng ngày: 22/02/2024 14:45:07 Lượt xem: 98
Quyết định công cố công khai dự toán ngân sách năm 2024

CK2-CSVC

Đăng ngày: 21/02/2024 16:03:06 Lượt xem: 120
Công khai về CSVC năm học 2023-2024

CK1-CLGD

Đăng ngày: 21/02/2024 15:59:36 Lượt xem: 113
Công khai về chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

24/KH-THPTNT

Đăng ngày: 21/02/2024 15:48:29 Lượt xem: 108
Kế hoạch 3 công khai năm học 2023-2024

13/KH-THPTNT

Đăng ngày: 27/12/2023 08:36:18 Lượt xem: 148
Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2023 - 2024

15/KH-THPT

Đăng ngày: 08/10/2022 07:59:21 Lượt xem: 345
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THPT Nguyễn Trãi giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030

11/KH-THPTNT

Đăng ngày: 05/10/2022 08:47:03 Lượt xem: 531
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023

07/KH-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 09:45:30 Lượt xem: 709
Kế hoạch năm học 2020 - 2021

27/KH-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 08:59:56 Lượt xem: 724
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 13
  • Tổng truy cập: 1439099
  • IP của bạn: 3.236.142.143

Học trực tuyến

Tiện ích

Dịch vụ công