Trường THPT Nguyễn Trãi

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  • Đăng ngày: 14/09/2021 14:57:10
  • Lượt xem: 4013
Chia sẻ:

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chốngtham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021;

Thực hiện Công văn số 1486/SGDĐT-TTr, ngày 30 tháng 8 năm 2021, của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon tum về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trường THPT Nguyễn Trãi đề nghị cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; Thể lệ cuộc thi và đề bài được gửi đính kèm phía dưới.

Bài dự thi gửi về Văn phòng trường THPT Nguyễn Trãi trước ngày 28 tháng 9 năm 2021 (theo mẫu hướng dẫn phía dưới). Nhà trường tổng hợp và gửi đến Ban tổ chức cuộc thi.

 1. Thể lệ cuộc thi.

2. Kế hoạch triển khai cuộc thi (dành riêng cho HS trường THPT Nguyễn Trãi, đề thi dạng .doc và các tài liệu tham khảo khác các em xem thêm tại mục số 5)

 3. Đề bài dự thi.

 4. Bài dự thi mẫu.

5. Tài liệu tham khảo : các em bấm chuôt để xem tại đây.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 4
  • Tổng truy cập: 648015
  • IP của bạn: 35.172.224.102

Học trực tuyến

Tiện ích